Nova zona tractament d’arritmies Hospital Vall d’Hebron

Hem finalitzat les obres i posada en funcionament del projecte per a la nova àrea de tractaments d’arítmies de la Vall d’Hebron de Barcelona. Ha estat un treball intens i alhora molt gratificant, primer perquè serà una instal·lació amb l’última tecnologia i d’immensa ajuda a la lluita de les malalties coronàries i segon per tot […]

Reforma integral de façanes de l’edifici Main Building de BFIS a Barcelona

S’han finalitzat les obres de les façanes de l’edifici Main Building de l’Escola Privada Benjamin Franklin de Barcelona. Ha estat una obra de rehabilitació integral de façanes, canvi de totes les fusteries i tornar a donar una imatge com la que va haver de tenir quan va ser costruït a finals del segle XIX. Aquesta […]